محصولات شرکت مایان

شرکت مایان دیزل
ادامه تاریخچه مایان دیزل
کامیون 19 تن دیما
کشنده دیما
کامیونت دیما 9 تن
کامیونت‌دیما 6 تن
کامیونت‌فوسو 8.5 تن
کامیونت‌فوسو کوتاه 6 تن
کامیونت‌فوسو بلند 6تن
کامیونت‌فوسو 5.6 تن
‫0/5 ‫(0 نظر)